Home >> Groups >> Research Groups >> Members >> Content

Members

Shengben LI
Contact person: Release date: 2019-03-25

 

Dr. Shengben Li, received ph. D. degree from Chinese Academy of Sciences in 2008, and worked as a postdoctoral researcher in University of California, Riverside during 2007 and 2014. The representative honors include National Outstanding Researcher in Agriculture, Leading Scholar of Ten Thousand Plan, Youth Leader of Science and Technology Innovation, and May 1st Medal of Guangdong Province. He was selected as academic committee member of Chinese Academy of Agricultural Sciences in 2015.

 

Research interest
1)Posttranscriptional regulation of plant gene expression. Identification of the new players in plant small RNA pathway and exploration of the mechanisms underlying plant small RNA biogenesis and functionality; 2) Functional study of crop small RNAs. Development of novel functional genomic systems to reveal the biological function of plant small RNAs gene widely; 3) Mechanisms responsive for maize development and important agronomic traits. Integrating molecular genetics, genomics and phenomics approaches to clone key genes and reveal the regulatory network in maize development.


Our lab focuses on the biogenesis and functionality of plant small RNAs. In the past years, we demonstrated the significant roles of endoplasmic reticulum on the translational inhibition directed by plant microRNAs, identified the distribution pattern of small RNAs on plant endomembrane system, and revealed the biogenesis of secondary small RNA on endoplasmic reticulum.


Peer-reviewed papers
1. Shengben Li, Brandon Le, Xuan Ma, Shaofang Li, Chenjiang You,Yu Yu, Bailong Zhang, Lin Liu, Lei Gao, Ting Shi, Yonghui Zhao,Beixin Mo, Xiaofeng Cao, Xuemei Chen. (2016) Biogenesis of phased siRNAs on membrane-bound polysomes in Arabidopsis. eLife 5:e22750.
2. Shengben Li, Lin Liu, Xiaohong Zhuang, Yu Yu, Xigang Liu, Xia Cui, Lijuan Ji, Zhiqiang Pan, Xiaofeng Cao, Beixin Mo, Fuchun Zhang, Natasha Raikhen, Liwen Jiang, and Xuemei Chen. (2013). MicroRNAs Inhibit the Translation of Target mRNAs on the Endoplasmic Reticulum in Arabidopsis. Cell 153, 562-574.
3. Shengben Li, Qian Qian, Zhiming Fu, Dali Zeng, Xianbing Meng, Junko Kyozuka, Masahiko Maekawa, Xudong Zhu, Jian Zhang, Jiayang Li and Yonghong Wang (2009). Short panicle1 encodes a putative PTR family transporter and determines rice panicle size. The Plant Journal 58, 592-605.
4. Yihua Zhou*, Shengbe Li*, Qian Qian, Dali Zeng, Mu Zhang, Longbiao Guo, Xinfang Liu, Baocai Zhang, Lingwei Deng, Guanzheng Luo, Xiujie Wang, and Jiayang Li (2009). BC10, a DUF266- containing and Golgi-located type II membrane protein, is required for cell-wall biosynthesis in rice (Oryza sativa L.). The Plant Journal 57, 446-462. (*共同第一作者)
5. Shaofang Li, Lee E. Vandivier, Bin Tu, Lei Gao, So Youn Won, Shengben Li, Binglian Zheng, Brian D. Gregory, and Xuemei Chen (2015). Detection of Pol IV/RDR2-dependent transcripts at the genomic scale in Arabidopsis reveals features and regulation of siRNA biogenesis.Genome Research 25(2):235
6. Qian Du, Utku Avci, Shengben Li, Lina Gallego-Giraldo, Sivakumar Pattathil, Liying Qi, Michael G. Hahn andHuanzhong Wang (2015). Activation of miR165b represses AtHB15 expression and induces pith secondary wall development in Arabidopsis. The Plant Journal 83(3):388-400
7. Bin Tu, Li Liu,Chi Xu, Jixian Zhai, Shengben Li, Miguel A. Lopez, Yuanyuan Zhao, Yu Yu, Vanitharani Ramachandran, Guodong Ren, Bin Yu, Shigui Li, Blake C. Meyers, Beixin Mo, Xuemei Chen(2015).Distinct and cooperative activities of HESO1 and URT1 nucleotidyl transferases in 2 microRNA turnover in Arabidopsis. PLoS Genetics 11(4):e1005119
8. Shaofang Li, Lee E. Vandivier, Bin Tu, Lei Gao, So Youn Won, Shengben Li, Binglian Zheng, Brian D. Gregory, and Xuemei Chen. (2015) Detection of Pol IV/RDR2-dependent transcripts at the genomic scale in Arabidopsis reveals features and regulation of siRNA biogenesis. Genome Research 25(2):235-45.
9. James Wong, Lei Gao, Yang Yang, Jixian Zhai, Siwaret Arikit, Yu Yu, Shuyi Duan, Vicky Chan, Qin Xiong, Jun Yan, Shengben Li, Renyi Liu, Yuanchao Wang, Guiliang Tang, Blake C. Meyers, Xuemei Chen, Wenbo Ma (2014). Roles of Small RNAs in Soybean Defense against Phytophthora sojae Infection. The Plant Journal 79(6):928-40.
10. Thanh Theresa Dinh, Michael O'Leary, So Youn Won, Shengben Li, Lorena Arroyo, Xigang Liu, Andrew Defries, Binglian Zheng, Sean R Cutler, and Xuemei Chen (2013). Generation of a luciferasebased reporter for CHH and CG DNA methylation in Arabidopsis thaliana. Silence 4, 1.
11. Tzuu-fen Lee, Sai Guna Gurazada, Jixian Zhai, Shengben Li, Stacey A. Simon, Marjori Matzke, Xuemei Chen and Blake C. Meyers (2012). RNA polymerase V-dependent small RNAs in Arabidopsis originate from small, intergenic loci including most SINE repeats. Epigenetics 7, 781-795.
12. Xurong Tang, Shaomin Bian, Mingjuan Tang, Qing Lu, Shengben Li, Xigang Liu, Gang Tian, Vi Nguyen, Edward W. T.Tsang, Aiming Wang, Steven J. Rothstein, Xuemei Chen and Yuhai Cui (2012). MicroRNA-mediated repression of the seed maturation program during vegetative development in Arabidopsis. PLoS Genetics 8, e1003091.
13. So Yun Won, Shengben Li, Binglian Zheng, Yuanyuan Zhao, Dongming Li, Xin Zhao, Huila Yi, Lei Gao, Thanh Theresa Dinh, and Xuemei Chen (2012). Development of a luciferase-based reporter of transcriptional gene silencing that enables bidirectional mutant screening in Arabidopsis thaliana. Silence 3, 6.
14. Bin Yu, Liu Bi, Jixian Zhai, Manu Agarwal, Shengben Li, Qingfa Wu, Shou-wei Ding, Blake C. Meyers, Herve Vaucheret, and Xuemei Chen (2010). siRNAs compete with miRNAs for methylation by HEN1 in Arabidopsis. Nucleic Acids Research 38, 5844-5850. 14. Binglian Zheng, Zhengming Wang, Shengben Li, Bin Yu, Jinyuan Liu, and Xuemei Chen (2009). Intergenic transcription by RNA polymerase II coordinates Pol IV and Pol V in siRNA-directed transcriptional gene silencing in Arabidopsis. Genes & Development 23, 2850-2860.

 

 

COPYRIGHT ©  Plant Phenomics Research Center (PPRC),Nanjing Agricultural University

No. 1, Weigang, NanjingJiangsu Province, China 210095